- Δήμος Καστοριάς - https://kastoria.gov.gr -

41η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ. σε συνεδρίαση  και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης δαπάνης για την επιχορήγηση της Πολιτιστικής – Μορφωτικής & Κοινωνικής Οργάνωσης Νομού Καστοριάς «Ο Εύξεινος Πόντος»

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr [1]).

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Καστοριάς

 

 

Ιωάννης Κορεντσίδης