Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου
09/10/2020

Ανακοίνωση για την σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3582/2010 όπως ισχύουν σχετικά με τις αρμοδιότητες Δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως ισχύει σύμφωνα με τις οποίες: «Ειδικά επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνώνΟ υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α΄ 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρεςΗ πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280 Α'), όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδ ιε του Ν. 3812/2009 όπως ισχύουν σύμφωνα με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες.
 4. Τις διατάξεις της με αρ. 64/14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που αφορά στα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 και ειδικότερα την παρ. 2 του άρθρου εικοστού τέταρτου: Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς κορoνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών καιΚοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234), μπορεί να έχουν διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο σύναψη των συμβάσεων γίνεται με απόφασητης οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην πρώτη μετά από την ανάθεση συνεδρίασή του.
 5. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου τριακοστού έβδομου της από 20/3/2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) (ΦΕΚ Α’ 68/20.3.2020), σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται ότι οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 3.2020 ΠΝΠ, δεν υπόκεινται στους περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του ν. 3584/2007 και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.3812/2009 καθώς και στον περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004.
 6. Την με αρ. 270/2020 (ΑΔΑ:6Ρ70ΩΕΥ-74Θ) τροποποίηση της υπ΄αριθμ.255/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν. 4647/20199 (ΦΕΚ204/Α/2020) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν. 3584/07 όπως ισχύει και της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ177/Α΄/15-09-2020)»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

 Την άμεση πρόσληψη ενός (1) ατόμουμε σχέσηεργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου γιατην εκκαθάριση δηλώσεων διόρθωσης τετραγωνικών  της παρ.2 του άρθρου51 του ν.4647/2019 (ΦΕΚ.204/Α/2020),σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 Ν.3584/07 όπως ισχύει και της παρ.2 του άρθρου 69 του Ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α΄/15.09.2020 από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 30.11.2020 ως εξής:

 

 

ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

1

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών ή Στελεχών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εκμεταλλεύσεων  ή Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων ή Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής ή Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ή Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών ή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών – Επιχειρήσεων στις Ανατολικοευρωπαικές Χώρες ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και β)  γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

 

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι την 30.11.2020

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 ετών
 2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει

την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν χρόνια ή υποκείμενα νοσήματα, να μην ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ευάλωτες στον ιό του κορονοϊού COVID-19.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 2. Τίτλο σπουδών
 3. Πτυχίο γνώσης Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν την αίτηση και να την υποβάλλουν μετά των

συνημμένων δικαιολογητικών, έως και τις 12-10-2020 ημερομηνία από την επομένη της ανάρτησης της παρούσηςστον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας),ως ακολούθως:

 1. Μέσω φαξ στο 2467024711 ή
 2. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο protokolo@kastoria.gov.gr&prosopiko2@kastoria.gov.gr.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2467351152&51133.

Επισημαίνεται ότι για το ως άνω προσωπικό δεν προβλέπεται η άδεια ειδικού σκοπού του άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α/11.3.2020) που αφορά σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες, των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά, βάσει υπουργικών αποφάσεων.

 

 

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ

Αίτηση προσληψης

Εικόνα στο pop up παράθυρο