- Δήμος Καστοριάς - https://kastoria.gov.gr -

Ανακοίνωση για την υποβολή ενστάσεων σε πορίσματα εκτιμήσεων ζημιών του ΕΛ.Γ.Α.

Σας ενημερώνουμε ότι παραλήφθηκαν από τους αρμόδιους ανταποκριτές  ΕΛ.Γ.Α. του Δήμου Καστοριάς οι πίνακες Εκτιμήσεων Ζημιών για τα παρακάτω ζημιογόνα αίτια:

Για τις παραπάνω αναγγελίες όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση μέχρι και 10/01/2022

Οι παραγωγοί μπορούν να πληροφορηθούν τα πορίσματα από τους ανταποκριτές. Όσοι από τους παραγωγούς δεν συμφωνούν με τα πορίσματα εκτίμησης μπορούν να υποβάλλουν ένσταση.

Γραφείο Μεσοποταμίας: Σιδηροπούλου Ιωάννα τηλ. 2467351413

Γραφείο Μαυροχωρίου: Κωνσταντινίδης Χρήστος τηλ. 2467352218