Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Αποφάσεις | Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Αποφάσεις

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 527/20 Προμήθεια ειδών διαβίωσης και τροφίμων για οικονομικά αδύνατους
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΨΜ1ΞΩΕΥ-ΜΣΝ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 42352 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και μέσων συλλογικής προστασίας λόγω άμεσου κινδύνου εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6ΕΧΞΩΕΥ-ΦΧΜ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1525 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/188 "Έγκριση μεταβίβασης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΘ63ΩΕΥ-4ΕΣ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 42287/18-12-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Προμήθεια λογισμικού σύνταξης τευχών δημοπράτησης- παρακολούθησης έργων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6ΕΟΨΩΕΥ-Ε9Θ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1524 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια λοιπού ηλεκτρονικού εξοπλισμού (φωτοτυπικό κτλ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΩΙΨΕΩΕΥ-371 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1523 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 2020/189 "Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, που κατατίθενται κατά της διαδικασίας διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016, για το έτος 2021".
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΔΑ: ΨΤ2ΞΩΕΥ-ΞΡΚ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 42263/18-12-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Εξόφληση Κρατήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΩΦΝΕΩΕΥ-Ν2Ζ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 42283 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εξόφληση Κρατήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: Ψ004ΩΕΥ-8ΨΨ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 42282 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Εξόφληση Κρατήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΨΥΒΤΩΕΥ-7ΕΓ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 42281 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 3% ΧΕΠ: Β/855
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: Ψ4ΤΔΩΕΥ-ΗΡΟ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: Κ/459 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Β/855
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 69ΠΡΩΕΥ-36Ο 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: Κ/458 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,06% ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΧΕΠ: Β/855
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΨΞΛΡΩΕΥ-ΦΓΒ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: Κ/457 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Επισκευή και συντήρηση Αγροτικών αρδευτικών δικτύων Δ.Καστοριάς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΑΩΕΥ-Χ6Ψ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1522 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: Ψ4Ι8ΩΕΥ-7ΗΟ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1521 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Είδη Καθαριότητας (Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 65ΠΘΩΕΥ-8ΝΟ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1520 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: Ω0ΖΓΩΕΥ-ΕΕ3 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 42245 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια Οικίσκων για εκδηλώσεις
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΩΤ9ΞΩΕΥ-Δ3Ε 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 42242 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2020/340:«Εξέταση των με αριθμ. πρωτ. 25128/24-08-2020 και 33275/15-10-2020 αιτήσεων του κ. Γ.Δ. για αποζημίωση»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: ΨΠΓ2ΩΕΥ-ΚΡΣ 18/12/2020 Αρ. Πρωτ.: 42291/18-12-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Δαπάνες εξυπηρέτησης δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (ΤΚ ΑΥΓΗΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΩΞ6ΞΩΕΥ-ΜΗΤ 17/12/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1487 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δαπάνες εξυπηρέτησης δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων (ΤΚ ΑΥΓΗΣ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6ΙΕ5ΩΕΥ-ΦΜ2 17/12/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1488 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 325 326 327 328 329 472
Εικόνα στο pop up παράθυρο