Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Αποφάσεις | Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Αποφάσεις

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων-Δικαιώματα ΚΕΔΚΕ από είσπραξη ΤΑΠ (ΙΟΥΛΙΟΣ 2020)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΨΑΣΝΩΕΥ-ΙΛΦ 14/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1157 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων-Δικαιώματα ΚΕΔΚΕ από είσπραξη ΤΑΠ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΩΣ9ΣΩΕΥ-Τ0Μ 14/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1158 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προμήθεια ηλεκτρολ. λαμπτήρων ΔΕ Καστοριάς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6ΝΔ3ΩΕΥ-Υ4Ξ 14/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1155 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 409/20 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Δ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 63Η5ΩΕΥ-Σ5Π 14/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32952 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Επέκταση δικτύου φωτισμού (εργασίες γενόμενες από ΔΕΗ)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6ΑΧΣΩΕΥ-2Σ0 13/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1154 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Συντήρηση και επισκευή ασύρματων δικτύων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΩΝΟΣΩΕΥ-ΤΘ2 13/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1153 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Κινητή τηλεφωνία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6ΘΔΞΩΕΥ-ΦΔΒ 13/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32694 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6ΓΞΦΩΕΥ-ΘΟ1 13/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1152 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Ταχυμεταφορές Κουριερ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6Τ7ΔΩΕΥ-ΚΡΙ 13/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1151 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αποδέσμευση. Κινητή τηλεφωνία (αποφ.Αναθ. 9/20)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 69ΑΤΩΕΥ-ΙΜΠ 13/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32693 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αποδέσμευση. Προμήθεια υλικών σήμανσης οδικής ασφάλειας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: Ω991ΩΕΥ-Ζ6Ι 13/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32655 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 60ΡΟΩΕΥ-9ΕΓ 13/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1150 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6ΓΠΟΩΕΥ-ΙΦΡ 13/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1148 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 64Ν0ΩΕΥ-ΒΜΕ 13/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1149 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 2020/260:«Έγκριση ή μη των από 27-08-2020 και 07-09-2020 πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης (αποσφράγιση – έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών) της προμήθειας λιπα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΔΑ: 9Σ1ΨΩΕΥ-ΟΡΦ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32688/12-10-2020 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ 3% ΧΕΠ: Β/1140
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6ΚΒ7ΩΕΥ-ΖΟΑ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Κ/394 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Εξόφληση Κρατήσεων
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 9268ΩΕΥ-Ω7Υ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32648 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Προμήθεια υλικών σήμανσης οδ ικής ασφάλειας
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: 6ΦΝ4ΩΕΥ-ΦΦΒ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: Β/1147 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
2020/402 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΜΑΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΩΦΩΦΩΕΥ-53Ι 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: 32613 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΔΑ: ΨΡΣΒΩΕΥ-3ΨΚ 12/10/2020 Αρ. Πρωτ.: ΧΕΠ Κ393 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
1 373 374 375 376 377 472
Εικόνα στο pop up παράθυρο