Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Δημοσιοποίηση της Απόφασης ανάρτησης των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου και της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020 - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Ανακοινώσεις

Δημοσιοποίηση της Απόφασης ανάρτησης των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου και της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020
22/11/2019

Δημοσιοποίηση της Απόφασης ανάρτησης των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου και της Απόφασης Ένταξης Πράξεων για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020

agrotes-neoi

Σύμφωνα με το αρ.πρωτ. 184657/19-11-2019 έγγραφο  της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς σας ενημερώνουμε ότι έχουν εκδοθεί: 1) η Απόφαση της Ανάρτησης των αποτελεσμάτων του διοικητικού ελέγχου, με ΑΔΑ: ΩΤΣΑ7ΛΨ-ΨΧΗ στο «Διαύγεια» και 2) η Απόφαση Ένταξης Πράξεων, με ΑΔΑ: 6ΟΨΒ7ΛΨ-6ΗΙ στο «Διαύγεια», για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων» του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της 1ης  πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης έτους 2019. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενημερωθούν για τα αναλυτικά αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου της δικής τους αίτησης ένταξης, πρέπει να επισκεφτούν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην οποία έχουν υποβάλλει την αίτηση ένταξής τους και μπορούν να κατεβάσουν τις παραπάνω αποφάσεις από το διαδίκτυο και την «Διαύγεια» με τους παραπάνω ΑΔΑ τους.

Επίσης επισημαίνουμε:

  • Το δικαίωμα όσων έχουν ενταχθεί στον πίνακα των δικαιούχων (αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη), εφόσον δεν επιθυμούν την ένταξή τους στο υπομέτρο, να υποβάλλουν αίτηση μη ένταξης ώστε να μη ενταχθούν στο μέτρο και να μην τους καταβληθεί η πρώτη δόση, καταρχήν ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και στη συνέχεια ενυπόγραφα, εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου (Ηλεκτρονική υποβολή αίτηση μη ένταξης, έως και 25-11-2019)
  • Τη δυνατότητα για υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν.2690/1999 σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 της αρ.592/23-1-2019 Πρόσκλησης, εντος προθεσμίας δεκαπέντε ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης των πινάκων αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου, καταρχήν ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ, σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, μαζί με οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο (σε μορφή εγγράφου pdf). Μετά την ηλεκτρονική της υποβολή, το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής, όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υποβάλλεται υπογεγραμμένο από το δικαιούχο ή το νόμιμο εκπρόσωπο συνοδευόμενο από όλα τα κατά περίπτωση σχετικά στοιχεία στην οικεία ΔΑΟΚ το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος μέσω ΠΣΚΕ, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής. (Ηλεκτρονική υποβολή ένστασης έως και 3-12-2019).

Για περαιτέρω πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Καστοριάς (κος Μπέης Ελευθέριος , τηλ. 2467350251)

Εικόνα στο pop up παράθυρο