Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ) - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ)

kaph-banner

Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας (ΚΑΠΗ)

Βασική φιλοσοφία του θεσμού είναι ή προάσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία στην έννοια της ανοιχτής προστασίας των ηλικιωμένων είναι η παραμονή τους στην κοινότητα, στο οικείο περιβάλλον της οικογένειας, της γειτονιάς, του φιλικού περίγυρου και η αποφυγή της ιδρυματικής κλειστής περιθάλψεως και άλλης μορφής ασύλου.

Σκοπός των Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Καστοριάς είναι η πρόληψη των βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του Κοινωνικού Συνόλου, η διαφώτιση και συνεργασία του ευρύτερου κοινού και ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων, καθώς και η έρευνα θεμάτων σχετικών με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λεγόμενη “τρίτη” ηλικία.

Οι σκοποί των ΚΑΠΗ επιτυγχάνονται με ποικίλες δραστηριότητες που καλύπτουν πολλούς τομείς της καθημερινότητας των ατόμων της τρίτης ηλικίας όπως:

 • Επιμόρφωση – Διαλέξεις μελέτη θεμάτων -Ενημερωτικές ομιλίες ιατρικού και κοινωνικού περιεχομένου.
 • Οργανωμένη ψυχαγωγία -Λειτουργία ομάδων δημιουργικής απασχόλησης ( Ομάδες χορωδίας, χορευτικού κ.ά).
 • Συνεργασία με άλλους φορείς(Κέντρο δια βίου μάθησης , Διέξοδος, Εταιρία Προστασίας ατόμων με αυτισμό κ.ά. )
 • Επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού( επισκέψεις σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς χώρους)
 • Εκδρομές (μονοήμερες, τριήμερες ή πολυήμερες για θαλάσσια μπάνια).
 • Ψυχαγωγικές εκδηλώσεις: Χριστουγεννιάτικη γιορτή ,Κοπή βασιλόπιτας, Γιορτή της Τρίτης Ηλικίας, Γιορτή της Γυναίκας κ.ά.

Για την λειτουργία των Κέντρων και την παροχή υπηρεσιών προς τα μέλη τους απασχολείται το εξής προσωπικό:

Στο ΚΑΠΗ Καστοριάς 1 Φυσιοθεραπεύτρια και 1 Νοσηλεύτρια.

Τι υπηρεσίες προσφέρονται καθημερινά στο ΚΑΠΗ:

 • Προγράμματα Προληπτικής Ιατρικής (μετρήσεις πίεσης και σακχάρου, ενέσιμη θεραπεία)
 • Νοσηλευτική φροντίδα
 • Φυσιοθεραπεία

Σκοπός του φυσικοθεραπευτηρίου είναι:
Η παροχή δωρεάν φυσικοθεραπείας σε άτομα μέλη του ΚΑΠΗ που πάσχουν από διάφορες παθήσεις συγγενείς ή επίκτητες κυρίως του νευρομυϊκού και σκελετικού συστήματος

 • Σε αυτά τα άτομα γίνεται συστηματική φυσικοθεραπεία με καθορισμένο πρόγραμμα ανάλογα με την κάθε περίπτωση.
 • Τα άτομα υποβάλλονται σε φυσικοθεραπεία μια (1) φορά ετησίως όταν πρόκειται για ελαφρές περιπτώσεις ή περιπτώσεις που βρίσκονται σε φάση συντήρησης.
 • Περιπτώσεις όπως: βαριά χειρουργεία, νευρολογικές διαταραχές κ.ά. εξυπηρετούνται έως και δυο (2) φορές ετησίως σε συνεννόηση με τον θεράποντα γιατρό.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Το ΚΑΠΗ δέχεται άτομα και των δύο φύλων μέλη του ΚΑΠΗ όλων των ασφαλιστικών ταμείων και ανασφάλιστους, αφού προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Ιατρική Γνωμάτευση-Παραπεμπτικό για φυσικοθεραπεία από Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο.
 • Αίτηση του ασθενή ότι επιθυμεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.

Επίσης τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας με την ημερομηνία αίτησης.

Μέλη του ΚΑΠΗ μπορεί να γίνουν:
Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω άνδρες και γυναίκες ανεξάρτητα από την οικονομική και κοινωνική τους κατάσταση.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

 • αστυνομική ταυτότητα,
 • 1 πρόσφατη μικρή φωτογραφία και
 • 5 ευρώ

Με την έναρξη της νέας χρονιάς οι ενδιαφερόμενοι που είναι ήδη μέλη στα ΚΑΠΗ και επιθυμούν να συνεχίσουν, ανανεώνουν την εγγραφή τους θα πρέπει να πληρώσουν ετήσια συνδρομή (5 €).

Πληροφορίες εγγραφής: Στο ΚΑΠΗ Καστοριάς, Αθανασίου Διάκου (έναντι ΚΤΕΛ), τηλ. 2467084444

Στο Τμήμα εντάσσονται διοικητικά τα ακόλουθα Γραφεία τα οποία εξυπηρετούν μια υποπεριοχή της περιοχής του Τμήματος και είναι δυνατόν να ασκούν μερικές ή και το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.

 • Γραφείο ΚΑΠΗ Καστοριάς
 • Γραφείο ΚΑΠΗ Κορησού
 • Γραφείο ΚΑΠΗ Μαυροχωρίου

Όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε όλα τα μέλη των ΚΑΠΗ Καστοριάς, Κορησού και Μαυροχωρίου.

Διευθύνσεις – Επικοινωνία

 • Κεντρικό Κ.Α.Π.Η. Καστοριάς
  • Διεύθυνση : Αθανασίου Διάκου (έναντι ΚΤΕΛ)
  • Τηλέφωνο: 2467084444
  • Τηλέφωνο & Fax : 2467084490
 • Κ.Α.Π.Η. Κορησού
  • Τηλέφωνο: 2467051129
 • Κ.Α.Π.Η. Μαυροχωρίου
  • Τηλέφωνο: 2467074810
Εικόνα στο pop up παράθυρο