Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια φαρμάκων,αναλώσιμου υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς & Νομικών Προσώπων,2020-2021 - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια φαρμάκων,αναλώσιμου υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς & Νομικών Προσώπων,2020-2021
03/02/2021

Περίληψη διακήρυξης για την προμήθεια φαρμάκων,αναλώσιμου υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς & Νομικών Προσώπων,2020-2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Καστοριά : 02/02/2021

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                           Αριθ. Πρωτ.:  3544

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

& ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020-2021» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Η προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό: 110.277,18€ με ΦΠΑ (σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 41/2020 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η  19-02-2021 και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου (CPV 33600000-6 Φαρμακευτικά Προϊόντα) του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων: 1. Του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, 2. Της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Καστοριάς με τον διακριτικό τίτλο: Ορεστιάς, 3. Της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, 4. Της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, 5. Του Δημοτικού Ωδείου «Δημ. Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη».

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα τακτικά έσοδα του Δήμου και των νομικών προσώπων.

Η προμήθεια των φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου επιμερίζεται σε τρεις (3) ομάδες. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού & ειδών φαρμακείου ή για μία ή περισσότερες ομάδες ή για μία ή περισσότερες υποομάδες.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας-υποομάδας ή των ομάδων-υποομάδων για τις οποίες θα υποβάλει προσφορά.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδα-υποομάδα, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων-υποομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Καστοριά, Τηλέφωνο: 2467351147-9. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς kastoria.gov.gr.

                                                                          Ο Δήμαρχος Καστοριάς

                                                                                                                           

                                                                                           

                                                                      ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εικόνα στο pop up παράθυρο