Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2023 - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2023
22/05/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ Κ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2023

Ο Δήμος Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη την αρ. 128/2022 Α.Δ.Σ. (Κανονισμός
Λειτουργίας της θρησκευτικής εμποροπανήγυρης Κ.Μεσοποταμίας ΑΔΑ : 9ΡΧΔΩΕΥ-ΟΦΞ)
καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην θρησκευτική αγορά (εορτή Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου) που θα διεξαχθεί το διάστημα από Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 έως και
Κυριακή 02 Ιουλίου 2023, να υποβάλλουν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης
αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής, από 22 Μαΐου έως και 22
Ιουνίου 2023 (ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων 15:00), υποχρεωτικά και αποκλειστικά
μέσω του πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ.Α.Α. (https://openmarket.mindev.gov.gr) στην
αρμόδια αρχή, πραγματοποιώντας είσοδο με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Η
υπογεγραμμένη αίτηση και τα συνημμένα δικαιολογητικά θα αναρτώνται στα πεδία της
εφαρμογής σε μορφή pdf.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Η Θρησκευτική αγορά διεξάγεται στον στην περιοχή "Μπάρα" της Κοινότητας
Μεσοποταμίας, του Δήμου Καστοριάς όπως φαίνεται στο συνημμένο τοπογραφικό
διάγραμμα το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου (kastoria.gov.gr) μαζί με
την παρούσα προκήρυξη. Στο παραπάνω ορισμένο χρονικό διάστημα λειτουργίας της
αγοράς περιλαμβάνεται ο απαραίτητος χρόνος εγκατάστασης. Μετά το πέρας του χρόνου
διεξαγωγής οι δραστηριοποιούμενοι πωλητές έχουν περιθώριο 1 (μίας) ώρας για
απεγκατάσταση.
Οι προς διάθεση χώροι-όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοποδιάγραμμα-είναι:
58 (Πενήντα οκτώ) θέσεις διαστάσεων 6 x 3,5μ. από τις οποίες:
• 4 (Τέσσερις) θέσεις για πώληση λουκουμάδων-χαλβάδων διαστάσεων 6 Χ 1,5 μ.
• 6 (Έξι) θέσεις για επιχειρήσεις εστίασης έκτασης 150 τ.μ. έκαστη,
• 2 (Δύο) θέσεις για καντίνες διαστάσεων 7 Χ 4μ.
Χώρος έκτασης 898 τ.μ. για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών
(λούνα πάρκ κ.α.) κατά το άρθρο 4Β του κανονισμού.
Σε περίπτωση μη κάλυψης των ανωτέρω θέσεων, οι κενές θέσεις θα καλύπτονται ανάλογα με
την ζήτηση και ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαχείρισης με την διαδικασία της
κληρώσεως για όσους κατάθεσαν τα δικαιολογητικά τους με την προβλεπόμενη διαδικασία.
Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος της πρόσοψης των πάγκων δεν μπορεί να ξεπερνά το ορισμένο
από τον κανονισμό μήκος της θέσης που αποδόθηκε στον πωλητή κατά το άρθρο 5 παρ.7.
Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση επί των εκθετηρίων.
Δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων από καντίνες

Η παραπάνω διαδικασία θα διενεργείται εναλλακτικά με κατάθεση της αίτησης και των
δικαιολογητικών είτε αυτοπροσώπως, είτε με εξουσιοδότηση επικυρωμένη από τα ΚΕΠ ή
την Αστυνομία, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην υπηρεσία πρωτοκόλλου
(vasiliou@kastoria.gov.gr τηλ.24673-51187/51119), μόνο στην περίπτωση που η
εφαρμογή του Ο.Π.Σ.Α.Α. αναστείλει τη λειτουργία της.
Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος
συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., και στο δημοτικό κατάστημα
προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η έγκριση
συμμετοχής.
Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους υποβάλλεται ΜΕΤΑ την ανάρτηση του
καταλόγου συμμετεχόντων στο δημοτικό κατάστημα
Κατατιθέμενες Αιτήσεις εκτός του συστήματος ΟΠΣΣΑ και της κατά την ανωτέρω
περιγραφόμενης διαδικασίας δεν θα περιλαμβάνονται στους πίνακες εγκεκριμένων
συμμετεχόντων.
Η ενημέρωση για την κατατιθέμενη αίτηση θα γίνεται από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του
Δήμου (e-mail: vasiliou@kastoria.gov.gr) τηλ. 24673-51187/51119.

Υποσημείωση: Προσοχή! Το σύστημα του ΟΠΣΣΑ δέχεται διορθώσεις μέχρι και τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η υπηρεσία μας δεν έχει δυνατότητα μέχρι και τη λήξη
της προθεσμίας να παρακολουθήσει ή να παρέμβει στην πορεία των αιτήσεων και των
υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Λανθασμένα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, μετά τη λήξη
της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτά για την έγκριση συμμετοχής.

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ:
Το τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία της θρησκευτικής
εμποροπανήγυρης της Κ. Μεσοποταμίας ορίστηκε στο ποσό των 200,00 € ανά θέση 6 Χ
3,5μ (2 τετράγωνα χρήσης 3 Χ 3,5μ) όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό
διάγραμμα της αγοράς, και για κάθε άλλη θέση όπως εμφανίζεται στο τοπογραφικό το τέλος
ορίζεται στα 100 ευρώ. (Καντίνες, ψυχαγωγικά παιχνίδια, Λουκουμάδες-Χαλβάδες)

-Πέραν της καθορισμένης προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.

-Σε περίπτωση αλλαγών των προαναφερόμενων πληροφοριών και των όρων διεξαγωγής της
αγοράς θα εκδοθεί έγκαιρα επικαιροποιημένη ανακοίνωση.

Συνημμένα Αρχεία

Εικόνα στο pop up παράθυρο