Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 2023 - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 2023
12/04/2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 2023

Ο Δήμος Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη την αρ. 130/2022 Α.Δ.Σ. (Κανονισμός Λειτουργίας της θρησκευτικής υπαίθριας αγοράς Δισπηλιού ΑΔΑ : ΩΤΥΞΩΕΥ-5Υ7)  καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην παραπάνω υπαίθρια αγορά της Κοινότητας Δισπηλιού, που θα διεξαχθεί κατά το διάστημα τριών (3) ημερών από την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 έως και την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 (ωράριο λειτουργίας από τις 07:00 έως και τις 24:00),  να  υποβάλλουν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά συμμετοχής, από 13 Απριλίου έως και 15 Μαΐου 2023 (ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων 15:00), υποχρεωτικά και αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος Ο.Π.Σ.Α.Α.  (https://openmarket.mindev.gov.gr) στην αρμόδια αρχή.

 

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ:

  1. Τα είδη που επιτρέπεται να πωλούνται είναι:

Άνθη, φυτά, μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα, ασημικά και Faux Bijoux (Φο Μπιζού), βιβλία, μικροεργαλεία, είδη λαϊκής τέχνης, είδη κηπουρικής, είδη δώρων και διακόσμησης, είδη οικιακής χρήσης – υαλικά, καλλυντικά, λευκά είδη – είδη προικός, εκκλησιαστικά είδη, δερμάτινα και γούνινα είδη, είδη ένδυσης–υπόδησης, αξεσουάρ ένδυσης, παιδικά παιχνίδια, παραδοσιακά προϊόντα, νωπά και αποξηραμένα φρούτα, ξηροί καρποί, παραδοσιακά γλυκά, παγωτά, ποπ κορν, μαλλί γριάς, χαλβάς και λουκουμάδες, ποτά, καφές, παρασκευοποιημένα τρόφιμα ψησταριάς (σουβλάκια – λουκάνικα – σάντουιτς - πατάτες κ.λπ.), εμπορεύματα που παρέχονται από κινητή καντίνα, παροχή πρόχειρων γευμάτων στους διερχόμενους που παρασκευάζονται επί τόπου εντός αυτοκινούμενων ή ρυμουλκούμενων οχημάτων (καντίνες) που σταθμεύουν σε συγκεκριμένη θέση και για χρόνο ίσο προς τη ληφθείσα άδεια.

Οι προς διάθεση χώροι -όπως φαίνεται και στο συνημμένο τοποδιάγραμμα- είναι:

- Σαράντα οκτώ (48) θέσεις πωλητών  διαστάσεων 7 x 3μ

- Επτά (7) θέσεις για επιχειρήσεις εστίασης 225 τ.μ. η κάθε μία

- Δύο (2) θέσεις για καντίνες διαστάσεων 7 x 4μ

-Χώρος εμβαδού 2.474,00 τ.μ. για εγκατάσταση και λειτουργία ψυχαγωγικών

παιχνιδιών (λούνα πάρκ κ.α.) κατά το άρθρο 4 παρ.3 του Κανονισμού Λειτουργίας

 

Πριν από την ημερομηνία έναρξης της βραχυχρόνιας αγοράς, βάσει του οριστικού καταλόγου κατόχων θέσεων που προκύπτει μετά από τη διαδικασία απόδοσης θέσεων μέσω έκδοσης προκήρυξης, εκδίδεται από τον φορέα λειτουργίας απόφαση έγκρισης συμμετοχής στην αγορά, η οποία αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., στην ιστοσελίδα και σε πίνακα ανακοινώσεων του φορέα λειτουργίας με μέριμνα του τελευταίου.

- Oι σχετικές εγκρίσεις συμμετοχής χορηγούνται ύστερα από κλήρωση κατά κατηγορία πωλητών μεταξύ των ενδιαφερομένων, εφόσον κάθε φορά απαιτείται (εάν ο αριθμός των αιτούντων ξεπερνά τον καθορισμένο αριθμό θέσεων ανά είδος άδειας δραστηριοποίησης).

- Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, εισφορά, η εκμίσθωση και η παραχώρηση κατά χρήση των αδειών του άρθρου αυτού, καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από οποιονδήποτε τρίτο. Σε περίπτωση διαπίστωσης υπενοικίασης της θέσεως σε άλλο πρόσωπο θα επιβάλλεται πρόστιμο και στους δύο, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων ο οποίος αναρτάται στο Ο.Π.Σ.Α.Α., και στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλλουν τα αναλογούντα τέλη και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής.

Διπλότυπο είσπραξης για την καταβολή του τέλους υποβάλλεται ΜΕΤΑ την ανάρτηση του καταλόγου συμμετεχόντων στο δημοτικό κατάστημα

Κατατιθέμενες Αιτήσεις εκτός του συστήματος ΟΠΣΣΑ και της κατά την ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας δεν θα περιλαμβάνονται στους πίνακες εγκεκριμένων συμμετεχόντων.

Η ενημέρωση για την κατατιθέμενη αίτηση θα γίνεται από την υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου (e-mail: vasiliou@kastoria.gov.gr) τηλ. 24673-51187/51119.

Υποσημείωση: Προσοχή! Το σύστημα του ΟΠΣΣΑ δέχεται διορθώσεις μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Η υπηρεσία μας δεν έχει δυνατότητα μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας να παρακολουθήσει ή να παρέμβει στην πορεία των αιτήσεων και των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές επανυποβολές για λανθασμένα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ:

  1. Τα τέλη χρήσης για την εμποροπανήγυρη στην Τ.Κ. Δισπηλιού με αφορμή τον εορτασμό της θρησκευτικής γιορτής της Αναλήψεως του Σωτήρως, διάρκειας τριών (3) ημερών, καθορίστηκαν ως εξής:

-στο ποσό των 160,00 € ανά θέση (7Χ3μ), όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για όλους τους ενδιαφερόμενους βιομηχανικών και ζαχαρωδών ειδών

-στο ποσό των 150,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση  των 7Χ4μ.(τετράγωνο χρήσης) όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς  για καντίνες

-στο ποσό των 225,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση  (τετράγωνο χρήσης 15Χ15μ.= 225 τ.μ.) όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς, για τις επιχειρήσεις εστίασης και

-στο ποσό των 250,00€ ανά χώρο εγκατάστασης/θέση (τετράγωνο χρήσης) όπως αποτυπώνεται στο αντίστοιχο τοπογραφικό διάγραμμα της αγοράς  για τη λειτουργία του Λούνα-Παρκ

-Τα ανωτέρω ποσά θα καταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου, ή σε λογαριασμό τραπέζης του Δήμου Καστοριάς (τηλ. Επικοινωνίας Ταμείου Εισπρακτόρων  24673-51116)

Η συμμετοχή στη Θρησκευτική Αγορά Κοινότητας Δισπηλιού 2023», συνεπάγεται και ανεπιφύλακτα την  αποδοχή όλων των όρων της αρ. 130/2022 Α.Δ.Σ. (ΑΔΑ : ΩΤΥΞΩΕΥ-5Υ7)  απόφασης δημοτικού συμβουλίου που αφορά την έγκριση κανονισμού λειτουργίας της.

 

Συνημμένα Αρχεία

Εικόνα στο pop up παράθυρο