Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς και των νομικών του προσώπων, για διάστημα ενός έτους (ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 173899). - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς και των νομικών του προσώπων,  για διάστημα ενός έτους (ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 173899).
08/12/2022

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς και των νομικών του προσώπων, για διάστημα ενός έτους (ΑΡ.ΕΣΗΔΗΣ 173899).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Καστοριά02/12/2022

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                                   Αριθ. Πρωτ.:  51216

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

 ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Η προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό: 226.497,06 με ΦΠΑ (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 24/2022 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η  22-12-2022 και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού (CPV 39830000-9 Προϊόντα Καθαρισμού) του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων: 1. Του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, 2. Της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Καστοριάς με τον διακριτικό τίτλο: Ορεστειάς, 3. Της Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, 4. Της Σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καστοριάς, 5. Του Δημοτικού Ωδείου «Δημ. Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου Μπαϊρακτάρη».

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από τα τακτικά έσοδα του Δήμου και των νομικών προσώπων και από ΕΣΠΑ-ΠΕΠ.

Η προμήθεια των ειδών καθαριότητας επιμερίζεται σε έξι (6) ομάδες. Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών καθαριότητας ή για μία ή περισσότερες ομάδες.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες θα υποβάλει προσφορά.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδα, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Καστοριά, Τηλέφωνο: 2467351120-2. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

                                                                     Ο Δήμαρχος Καστοριάς

                                                                                                                           

                                                                                           

                                                                      ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνημμένα Αρχεία

Εικόνα στο pop up παράθυρο