Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων για διάστημα ενός έτους - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων για διάστημα ενός έτους
28/06/2022

Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων για διάστημα ενός έτους

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σε Ευρώ (€) για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών Προσώπων.

Η προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό: 304.422,38€ με ΦΠΑ και ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1/2022 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η   02/08/2022 και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Αντικείμενο της προμήθειας είναι η προμήθεια ειδών τροφίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων: 1. Του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, 2. Της Κοινωφελούς επιχείρησης Δήμου Καστοριάς με τον διακριτικό τίτλο «Ορεστειάς».

Η προμήθεια των ειδών τροφίμων επιμερίζεται σε τρεις (3) ομάδες.

Η Ομάδα Α επιμερίζεται σε 3 Υποομάδες: Υποομάδα  Α1, Υποομάδα Α2, Υποομάδα Α3 (Τμήμα Α3.2).

Η Ομάδα Β επιμερίζεται σε 5 Υποομάδες : Υποομάδα Β1 (Τμήματα Β1.1, Β1.2, Β1.3, Β1.4, Β1.5, Β1.6), Υποομάδα Β2 (Τμήματα Β2.1, Β2.2, Β2.3, Β2.4, Β2.5, Β2.6), Υποομάδα Β3 (Τμήματα Β3.1, Β3.2, Β3.3, Β3.4, Β3.5, Β3.6), Υποομάδα Β4 (Β4.1, Β4.2, Β4.3, Β4.4, Β4.5, Β4.6) και Υποομάδα Β5.

Η Ομάδα Γ επιμερίζεται σε 6 Υποομάδες: Υποομάδα Γ1, Υποομάδα Γ2, Υποομάδα Γ3, Υποομάδα Γ4, Υποομάδα Γ5, Υποομάδα Γ6.

Ο κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει προσφορά για το σύνολο των ειδών τροφίμων  ή για μία ή περισσότερες ομάδες ή για μία ή περισσότερες υποομάδες ή για ένα ή περισσότερα τμήματα.

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδες/υποομάδες/τμήματα, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων/υποομάδων/τμημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Καστοριά, Τηλέφωνο: 2467351120 αρ. υπάλληλος : Μαυροδήμου Αναστασία. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

                                                           

                                                                          Ο Δήμαρχος Καστοριάς

 

                                                                        ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ

Συνημμένα Αρχεία

Εικόνα στο pop up παράθυρο