Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Προμήθεια φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων, για διάστημα ενός έτους. - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Προκηρύξεις - Διακηρύξεις

Προμήθεια  φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων, για διάστημα ενός έτους.
11/10/2023

Προμήθεια φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και ειδών φαρμακείου για τις ανάγκες του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων, για διάστημα ενός έτους.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Καστοριά, 10/10/2023

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ                                                                                          Αριθ. Πρωτ.: 45973

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

 ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής σε Ευρώ (€) για την :« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ & ΕΙΔΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ , ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ».

Η προμήθεια έχει ενδεικτικό προϋπολογισμό: 69.235,62 με ΦΠΑ (σύμφωνα με την υπ’ αρ. 8/2023 μελέτη της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία των προβλεπόμενων ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η  31-10-2023 και ώρα 15:00.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλα τα νομικά και φυσικά πρόσωπα, καθώς επίσης συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια  φαρμάκων, αναλώσιμου υγειονομικού υλικού και ειδών φαρμακείου του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του Προσώπων, για διάστημα ενός έτους και είναι ενιαία ως προς την διαδικασία της και ξεχωριστή ως προς την υλοποίησή της. Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV33600000-6            Φαρμακευτικά προϊόντα) :                                 

Ο προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας υποδιαιρείται σε τρεις  (3) ομάδες: Α (υποομάδες Α1 (Τμήμα Α1.1), Α2, Α3, Α4), Β (υποομάδες Β1, Β2, Β3, Β4,) και Γ (υποομάδες Γ1 και Γ2).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά για μία  ή περισσότερες ομάδες ή για μία ή περισσότερες υποομάδες ή για ένα ή περισσότερα τμήματα, για την συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας-υποομάδας-τμήματος. Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών ενός τμήματος (ή μιας υποομάδας όταν αυτή δεν διαιρείται σε τμήματα), επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς για ολόκληρο το τμήμα (ή για ολόκληρη την υποομάδα αντίστοιχα).

Η εγγύηση συμμετοχής που θα υποβάλει στο διαγωνισμό ο κάθε ενδιαφερόμενος είναι δύο τοις εκατό (2%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας-υποομάδας-τμήματος ή των ομάδων-υποομάδων-τμημάτων για τις οποίες θα υποβάλει προσφορά.

Στην περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερες από μία ομάδα-υποομάδα-τμήμα, η εγγυητική επιστολή που θα καταθέσει θα πρέπει αθροιστικά να καλύπτει τα ποσά των επιμέρους ομάδων-υποομάδων-τμημάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακήρυξης και να προμηθευτούν τα έντυπα του διαγωνισμού όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, μετά την δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού από τα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών, του Δήμου Καστοριάς, Ταχ. Διεύθυνση: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, Καστοριά, Τηλέφωνο: 2467351120-2. αρ. υπάλληλος : Μαυροδήμου Αναστασία. Όλα τα τεύχη του Διαγωνισμού θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς www.kastoria.gov.gr.

                                                                          Ο Δήμαρχος Καστοριάς

                                                                                                                           

                                                                                           

                                                                      ΚΟΡΕΝΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνημμένα Αρχεία

Εικόνα στο pop up παράθυρο