Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Προμήθεια για Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων - Φωτοτυπικού Υλικού -Φωτοτυπικών σχεδίων – Διαφανειών – Αναλωσίμων εξοπλισμού Τ.Π.Ε. - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς

Ανακοινώσεις

Προμήθεια  για Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων – Φωτοτυπικού  Υλικού -Φωτοτυπικών σχεδίων – Διαφανειών – Αναλωσίμων εξοπλισμού Τ.Π.Ε.
17/07/2020

Προμήθεια για Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων – Φωτοτυπικού Υλικού -Φωτοτυπικών σχεδίων – Διαφανειών – Αναλωσίμων εξοπλισμού Τ.Π.Ε.

logo2

Ο Δήμαρχος Καστοριάς προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες  προσφορές  και  κριτήριο   κατακύρωσης   την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, για την Γραφική ύλη & λοιπά υλικά γραφείων - Φωτοτυπικού  Υλικού -Φωτοτυπικών σχεδίων – Διαφανειών – Αναλωσίμων εξοπλισμού Τ.Π.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4412/2016, για  ένα (1) έτος.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παραπάνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των  - 42.720,17 - ευρώ με Φ.Π.Α. και θα γίνει με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄  αριθμ. 17/2020 μελέτης του Γραφείου Προμηθειών &  Διαχείρισης Υλικού του Δήμου Καστοριάς και αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ Α.: Προμήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά γραφείων συνολικού προϋπολογισμού 11.446,50 €

ΟΜΑΔΑ Β.: Προμήθεια Φωτοτυπικού  Υλικού συνολικού προϋπολογισμού 10.797,55 €

ΟΜΑΔΑ Γ.: Προμήθεια Φωτοτυπικών σχεδίων – Διαφανειών συνολικού προϋπολογισμού 1.755,84 €

  ΟΜΑΔΑ Δ.: Προμήθεια αναλωσίμων εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και

  Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνολικού προϋπολογισμού 18.720,28 €

Οι όροι της διακήρυξης εγκρίθηκαν με την υπ΄αρ. 176 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (ΑΔΑ:6ΓΞΞΩΕΥ-ΓΣ4).

Ο κάθε διαγωνιζόμενος δικαιούται να συμμετέχει για το σύνολο της μελέτης ή για μία ή περισσότερες «ομάδες», για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε «ομάδας»

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο κατάστημα του Δήμου Καστοριάς στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 29/07/2020 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο δημοτικό κατάστημα Καστοριάς (Γραφείο Προμηθειών) Ταχ. Δ/νση Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο 52100 Καστοριά, πληροφορίες τηλ. (2467351147-149) και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς: kastoria.gov.gr.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Ιωάννης Κορεντσίδης

ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ KTΛ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΤΕΥΔ

Εικόνα στο pop up παράθυρο