Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ληξιαρχείο Archives - Σελίδα 2 από 2 - Δήμος Καστοριάς
Logo Δήμου Καστοριάς
Δήμος Καστοριάς
int(2)

Ληξιαρχείο

 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 3. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
 4. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων εκδίδονται:

 • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ
 • Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502)

Δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο, ο αναφερόμενος της ληξιαρχικής πράξης γέννησης ή οι γονείς του ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Έχει έννομο συμφέρον
 • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων

Σημείωση:

Η ληξιαρχική πράξη γέννησης εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο πραγματοποιήθηκε η γέννηση. Πρέπει να γνωρίζετε τον τόπο και την ημερομηνία της γέννησης.

 1. Αίτηση
 2. Αστυνομική Ταυτότητα του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 3. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο)
 4. Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων εκδίδονται:

 • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ
 • Μέσω τηλεφωνικής αίτησης (1502)

Δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο, οι συγγενείς Α΄ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Έχει έννομο συμφέρον
 • Ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων

Σημείωση:

Η ληξιαρχική πράξη θανάτου εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου, στον οποίο πραγματοποιήθηκε ο θάνατος ή από τον τόπο ταφής. Πρέπει να γνωρίζετε τον τόπο και το έτος του θανάτου.

 1. Αίτηση
 2. Υπεύθυνη δήλωση από την ενδιαφερόμενη ενώπιον της ληξιάρχου.
 3. Αστυνομική Ταυτότητα

Ο πατέρας μπορεί να αναγνωρίσει ως δικό του το τέκνο που γεννήθηκε εκτός γάμου, εφόσον συναινεί σ’ αυτό και η μητέρα και γίνεται με δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου

Όσον αφορά στον προσδιορισμό του επιθέτου και της δημοτικότητας για τέκνα γεννημένα εκτός γάμου, επισημαίνουμε ότι ο προσδιορισμός του επιθέτου και της δημοτικότητάς του δεν γίνεται με το συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης, αλλά με κοινή δήλωση των γονέων τους, ενώπιον του ληξιάρχου του τόπου, στον οποίο καταχωρείται η πράξη της εκούσιας αναγνώρισης.

Εάν η εκούσια αναγνώριση δηλωθεί πέραν του ενός (1) μηνός, τότε επιβαρύνεται με πρόστιμο που προβλέπει ο νόμος και εκδίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 1. Συμβολαιογραφικό έγγραφο της εκούσιας αναγνώρισης
 2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης της μητέρας

Οι μεταβολές που επιτρέπονται στην αστική κατάσταση του φυσικού προσώπου, μετά την σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης, καταχωρούνται στο περιθώριο της αντίστοιχης πράξης, μέσα σε ορισμένη προθεσμία και βάσει ορισμένων, για κάθε περίπτωση μεταβολής, δικαιολογητικών. Οι μεταβολές αναφέρονται κυρίως στο άρθρο 14 του Ν.344/76 και ενδεικτικά είναι:

Μεταβολές σε Λ.Π Γεννήσεων

 • Αναγνώριση (Εκούσια ή Δικαστική)
 • Προσβολή πατρότητας
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
 • Προσθήκη ή μεταβολή ιθαγένειας
 • Μεταβολή θρησκεύματος
 • Αλλαγή ή προσθήκη κυρίου ονόματος
 • Αλλαγή φύλου
 • Υιοθεσία
 • Λύση υιοθεσίας
 • Προσδιορισμός δημοτικότητας τέκνου. * (Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός δέκα ημερών από την γέννηση).

Μεταβολές σε Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

 • Ακύρωση γάμου
 • Διαζύγιο
 • Προσθήκη ή μεταβολή ονόματος
 • Προσθήκη ή μεταβολή επωνύμου
 • Αλλαγή δόγματος ή θρησκεύματος
 • Αλλαγή ιθαγένειας
 • Ανάκτηση οικογενειακού επωνύμου*
 • Προσθήκη του επωνύμου του ενός συζύγου στο επώνυμο του άλλου*

Άλλες Μεταβολές

 • Δήλωση αφάνειας
 • Άρση αφάνειας

Οι μεταβολές καταχωρίζονται στο περιθώριο των Ληξιαρχικών πράξεων μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία που έλαβαν χώρα. Αν η μεταβολή δηλωθεί εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο ως εξής:

Εκπρόθεσμη δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν. 4144/2013)

 • Από την 31η (τριακοστή πρώτη) μέχρι την 120η (εκατοστή εικοστή) ημέρα καταβολή προστίμου ποσού 100€.
 • Μετά την παρέλευση την παρέλευση της εκατοστής εικοστής ημέρας καταβολή προστίμου ποσού 300€.

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Γενικές Πληροφορίες

 • Τα ληξιαρχικά γεγονότα, οι διορθώσεις και οι μεταβολές δηλώνονται και υπογράφονται από πρόσωπα που ρητά ορίζονται στο Ληξιαρχικό Νόμο 344/76
 • Όλες οι δηλώσεις δύνανται να γίνουν από τρίτο πρόσωπο εφοδιασμένο με ειδικό Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
 • Για κάθε μεταβολή, δίδονται λεπτομερείς οδηγίες στους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα δικαιολογητικά, τις προθεσμίες και τους υπόχρεους προς δήλωση των ως άνω μεταβολών.

*Στην περίπτωση αυτή δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπρόθεσμης δήλωσης

Η ονοματοδοσία παιδιού γίνεται στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

 1. Να είναι παρόντες και οι δύο γονείς με τις ταυτότητές τους.
 2. Αν προσέλθει ο ένας γονέας, θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής. Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.

Σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα εξής:

 • Διαβατήρια και των δύο γονέων
 • Άδειες διαμονής και των δύο γονέων
 • Σε περίπτωση δήλωσης από έναν γονέα εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες

Στην περίπτωση που η βάπτιση θα ακολουθήσει της ονοματοδοσίας και δοθεί διαφορετικό όνομα, το δόγμα θα ισχύει, αλλά το όνομα δεν θ’ αλλάξει με την βάπτιση.

Εάν όμως επιθυμούν οι γονείς να ισχύει και το όνομα που δόθηκε στην βάπτιση (βαπτιστικό), θα ακολουθήσουν τη δικαστική οδό, όπου με κοινή δήλωσή τους στο Πρωτοδικείο, θα κάνουν προσθήκη.

 • Απόφαση δικαστηρίου περί προσβολής πατρότητας
 • Παραίτηση από ένδικα μέσα ή αποδεικτικό επίδοσης στον εισαγγελέα
 • Πιστοποιητικό τελεσιδικίας (του Γραμματέα του Πρωτοδικείου του τόπου όπου εκδικάστηκε η απόφαση)
 • Ταυτότητα

Στη συνέχεια η μητέρα ή κάποιο τρίτο πρόσωπο (με ειδικό πληρεξούσιο) θα υποβάλλει στο Ληξίαρχο την αίτηση για μεταβολή επωνύμου του τέκνου.

1 2
Εικόνα στο pop up παράθυρο